Junior C/D

Gutter og jenter født 2008-2006. Trener mandag og torsdag kl. 17.30 i vinterhalvåret.

Trenere: Inez Thomson, Ole-Christian Nord-Pettersen, Hans Helland