Junior C/D

Gutter og jenter født 2007-2005. Trener mandag og torsdag kl. 17.30 i vinterhalvåret.

Trenere: Inez Thomson, Aron Kaasa, Ole-Christian Nord-Pettersen, Hans Helland