Arrangement

 Loppemarked -planlegges helgen 17-18 april 2021. Dersom det ikke kan gjennomføres fysisk pga Covid-19, arrangeres dette digitalt. Informasjon kommer!

Sportsutstyr – småmøbler – lamper – interiør – kjøkkenartikler – klær og utstyr….

Har du lopper du vil donere til klubben? Meld fra til Aina: 94894539