Ukategorisert

Nå kan vi samles igjen – utendørs

Koronavettregler – Norges Roforbund

Norges Roforbund takker for støtte og innsats alle roere og klubber har vist i den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningenpå helse- og beredskapsressursene.

Vi går nå inn i en ny fase hvor det oppfordres til å bruke vannflater i trening og fritid. Dette gir flotte muligheter, men det følger også et ansvar hvor hver enkelt må vurdere risikoen en utsetter seg selv og andre for.

Norges Idrettsforbund har satt opp felles retningslinjer for hele idretten. I tillegg har Norges Roforbund utarbeidet særforbundsspesifikke retningslinjer:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

Se de fellesidrettslige koronavettreglene på

NIF sine hjemmesider her

Tilleggsregler for Norges Roforbund

 • Garderober eller felleslokaler innendørs skal ikke benyttes, kun båthall kan holdes åpen. 
 • Roing på vann gjøres i singelsculler, hender vaskes eller desinfeksjonsmiddel brukes før man går ut på vann.
 • Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre sine båter. Dersom en trenger bistand til sjøsetting er det viktig at 1m regelen overholdes.
 • Benytter trener felles følgebåt skal flater som berøres vaskes før og etter bruk.
 • På land skal ikke større grupper enn 20 samles og 1m regelen overholdes.
 • Årer og båt skal vaskes med såpe og vann før og etter hver tur.

Tilleggsregler for roing i lagbåt.

 • Lagbåter med faste lag opp til 4x/- kan benyttes.
 • Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene (begge satt i bakre/fremreposisjon) kan benyttes.
 • For utøvere under 18 år skal  det skal være en ansvarlig voksenperson til stede som påser at 1 m regelen blir overholdt, på vann og på land.
 • Det skal ikke være fysisk kontakt mellom roerne i båten
 • Alt av løst materiell, herunder redningsvester, øser mm, skal medbringes