Årsmøte

ÅRSMØTE

Til medlemmene i Horten Roklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Horten Roklubb.

Årsmøtet avholdes den 26.02.2020 i klubbens lokaler, Tufte stua, 2.etg. Kl. 18.00

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.02.2020 kontoret@horten-roklubb.no

Sakliste med nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet (19.02.2020). Informasjon legges ut på klubbens hjemmeside og legges i klubbens lokaler.

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år i inneværende år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Det blir enkel servering

Med vennlig hilsen

styret

Saksliste og dokumenter – 19/2-2020

Saksliste og saksdokumenter årsmøte 2020

Organisasjonsplan Horten Roklubb