Åpning av rosesongen 1. mai

Tradisjonen tro blir det åpning av rosesongen 1. mai.

Kl. 12:00

Flaggheis, taler, kaffe og kaker.

Alle roerne på vannet

Velkommen!